Anketa Glas Mladih Srbije (YouthSpeak Survey) teži da ispita stavove mladih u Srbiji na temu edukacije i karijere s ciljem da razumemo njihove potrebe i kreiramo aktivnosti u skladu sa njima.

Anketu sprovodi studentska organizacija AIESEC uz podršku Delhaize Serbia, Coca-Cola Hellenic, NIS Gazprom Neft, MASMI, preduzeća za istraživanje marketinga.